dilluns, 3 de febrer de 2014
El Projecte de diversificació curricular : “ Pedalant cap al futur” és contextualitza a l’Institut Abat Oliba de Ripoll, que està situat a la Ctra. Barcelona, 57, 17500 de Ripoll.
El logo que identifica el nostre centre és la reproducció de la signatura de l’Abat Oliba.La nostra pàgina web és: www.insabatoliba.cat.


L’INS Abat Oliba de Ripoll és un centre públic de caràcter comarcal, on es poden cursar els estudis d’Educació secundaria obligatòria, tres modalitats de Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i grau superior  i el programa PIP.
L’institut  Abat Oliba impulsa el tractament de la diversitat de manera sistemàtica i organitzada dins el projecte de centre, per tal que la totalitat de l’alumnat assoleixi les CCBB i es redueixi al màxim el fracàs escolar.
És dins el marc de l’atenció a la diversitat que el curs 2005/2006 neix el Projecte bianual de diversificació curricular “ Pedalant cap al futur “ adreçat a l’alumnat de segon cicle d’ESO amb pocs hàbits acadèmics i desmotivació per l’estudi
Pedalant cap al futur és un recurs educatiu d’acompanyament, que intenta donar una resposta educativa el màxim d’ajustada a les individualitats dels alumnes que hi participen amb l’objectiu de poder acreditar la secundaria i orientar-los cap el seu projecte de vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada